Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u tijeku je podjele humanitarnih paketa hrane u sklopu projekta „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ koji se financira iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije – FEAD, a koji je odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina zaprimilo je ukupno 320 paketa za korisnike zajamčene minimalne naknade i korisnike koji su trenutno u potrebi, a paket dobiva svaki član obitelji.

Podijeljeni su paketi na području Grada Krapine i Općina Jesenje i Radoboj, a danas i sutra podijeliti će se paketi na području Općine Petrovsko i Đurmanec.