U prostorima Gradskog društva Crvenog križa Krapina u petak, 6. listopada 2017. održan je pripremni sastanak s potencijalnim partnerima za prijavu novog EU projekta.

Na sastanku je bio predstavljen projektni prijedlog kojeg bi prijavili na poziv za dostavu projektnih prijedloga za Podršku socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 22.09.2017. u okviru Europskog socijalnog fonda.

Projekt se planira provoditi na području cijele Krapinsko-zagorske županije, te je sastanku prisustvovao velik broj dionika društvenog razvoja. Bili su prisutni predstavnici Krapinsko-zagorske županije, Centara za socijalnu skrb s područja županije, Područnog ureda Krapina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Gradskih društava Crvenog križa s područja županije te Grada Krapine.

Projekt će biti usmjeren na pružanje podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju prvenstveno osoba s invaliditetom, liječenih ovisnika o drogama, žrtava obiteljskog nasilja, mladih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladih osoba nakon izlaska iz alternativne skrbi, nezaposlenih osoba korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu i dugotrajno nezaposlenih osoba, odnosno mladih do 29 godina nezaposlenih iznad 6 mjeseci i osoba starijih od 30 godina nezaposlenih iznad 12 mjeseci.

Glavne aktivnosti pružanja podrške će biti provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih, ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina, pružanje usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama.

Definirane su ciljne skupine i dogovoren način definiranja potencijalnih korisnika, kao i koji verificirani obrazovni programi će biti ponuđeni najugroženijim skupinama nezaposlenih. Dogovorene su i procedure za identifikaciju potencijalnih korisnika, gdje će biti ključna uloga Centara za socijalnu skrb i Područnog ureda Krapina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projekt će biti 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, te je naša osnovna namjera omogućiti financiranje aktivnosti za pomoć najugroženijim nezaposlenim osobama koje inače ne bi mogle biti financirane iz drugih izvora, kako bi im na ovaj način pokušali omogućiti veću kvalitetu života, te osjećaj zadovoljstva i sigurnosti u bolju budućnost temeljem vidljivog i kontinuiranog angažmana lokalne zajednice.