Gradsko društvo Crvenog križa Krapina po peti je put prijavilo projekt Dnevni boravak 60 plus na javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu. Vrijednost projekta kojeg je prijavilo Gradsko društvo Crvenog križa Krapina je 86.741,48 kn. Partneri na projektu su Grad Krapina, Udruga umirovljenika Krapina, Udruga sindikata umirovljenika Hrvatske Krapina, Planinarsko društvo „Strahinjčica“ Krapina, Udruga umirovljenika Đurmanec.
Kroz ovaj projekt ćemo organizirati širok raspon svakodnevnih aktivnosti za osobe starije od 60 godina na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Krapina kako bi bile zadovoljene njihove potrebe i tako riješena većina njihovih problema. Spriječiti će se socijalna isključenost starijih osoba, javnost će se senzibilizirati za povećane potrebe starijih osoba, postići će se zadržavanje visoke kvalitete života kod starijih osoba koje će ostati neovisne i aktivne. U sklopu aktivnosti projekta unaprijedit će se psihofizičko stanje osoba starijih od 60 godina kojima će se omogućiti korištenje prostora u kojem će se moći baviti preferiranim aktivnostima, odnosno pružiti im mogućnost organizacije i provedbe aktivnosti u zajedničkom prostoru, ali i na otvorenim prostorima. Korisnici će kroz zajednički razgovor, druženje i planiranje aktivnosti imati značajan utjecaj na prilagodbu definiranih aktivnosti projekta svojim interesima i mogućnostima, te tako održavati dinamičnost kroz cijeli godišnji ciklus tematskih aktivnosti, ali i pridonijeti osjećaju zadovoljstva sviju doprinosom projekta kvaliteti života cijele starije populacije. Cilj je prevenirati institucionalizaciju starijih osoba kroz širok opseg aktivnosti i što veću participaciju svih društvenih dionika kako bi se unaprijedili izvaninstitucionalni oblici skrbi za starije osobe na svim razinama i postigla maksimalno moguća razina njihovog socijalnog uključivanja u društvene aktivnosti. Projekt će također poticati bolju suradnju između tijela državne, regionalne i lokalne uprave, kao i ostalih javnih institucija i organizacija kako bi svi u sinergiji razvijali i provodili javne politike koje unaprjeđuju kvalitetu života starijih osoba. Provodit će se širok raspon projektnih aktivnosti, odnosno sportsko-rekreativne, kreativne, edukativno-informativne, kulturne, zabavne, plesne i zdravstveno-preventivne aktivnosti. Sve aktivnosti će biti organizirane kontinuirano prema tjednom rasporedu.
Projekt će se provoditi nastavno na sadašnji projekt Dnevni boravak 60 plus s početkom od svibnja 2018. godine, te je predviđeno trajanje od 12 mjeseci.