Jučer , 19.12.2018.god. je u Hrvatskom Crvenom križu održana cjelodnevna edukacija o upravljanju provedbom EU projekata. Na ovoj vrlo korisnoj edukaciji obrađene su slijedeće teme:

– Upravljanje provedbom projekata

– Knjigovodstvene evidencije EU projekata i vanjske kontrole

– Osnovne informacije o nabavi u EU projektima

Iz Gradskog društva Crvenog križa Krapina edukaciji su prisustvovali ravnatelj Davor Šimunović i Sonja Borlinić referent za računovodstvo i financije.