Dana 27. veljače u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Krapina održan je pripremni sastanak projektnih partnera na projektu Žene za Zagorje 2. Projekt će se prijaviti na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznositi će do 5.000.000,00 kuna. Projekt će trajati do 18 mjeseci i provodit će se na području 13 jedinica lokalne samouprave, odnosno na području djelovanja GDCK Krapina, GDCK Pregrada i GDCK Klanjec.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku najmanje šest krajnjim korisnicima, koje je potrebno identificirati, u čemu je veoma važna uloga partnera. Ženama će se omogućiti obrazovanje/osposobljavanje koje se upisuje u radnu knjižicu. Izbor će ovisiti o potrebama žena uključenih u projekt te potrebama za radnom snagom na lokalnom tržištu rada.