Poliklinika Breyer snizila je cijenu brzog antigenskog testa na 120,00 kuna za mladence i svatove. Osoba zadužena za organizaciju svadbe može kontaktirati Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, Frana Galovića 7d, 1. kat, Krapina, putem telefona 049/371141 ; 098/706288 ili mailom info@gdck-krapina.hr. Organizator svadbe predočit će pozivnicu i spisak osoba koje će se testirati, te dogovoriti vrijeme testiranja.

Plaćanje je moguće predračunom po ponudi ili gotovinsko.

Rezultati testiranja za nekoliko sati na email ili dolazak u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina po printane nalaze.

Poliklinika Breyer prošla je akreditaciju od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da koristi validne testove za COVID testiranje te je dobila pristup na upis testiranja i izdavanje COVID potvrde bez naknade.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina i Poliklinika Breyer vrlo fleksibilno prilagođavaju radno vrijeme testiranja trenutnoj situaciji. Tako se u prostorima Gradskog društva Crvenog križa Krapina mogu obaviti slijedeća testiranja; Brzi antigen SARS-CoV-2 test, RT-PCR test na SARS-CoV-2 i antitijela na SARS-CoV-2.

Testiranja se vrše na adresi: Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Frana Galovića 7d, 1. kat, 49 000 Krapina

Prilikom nadolazećih blagdana provjeriti radno vrijeme na 049/371-141 ili 098/706-288.

Brzi antigen SARS-CoV-2 test:

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak u 8,00 i u 13,00 sati i čet od 8,00 do 10,00 i u 13,00 sati;

Mogućnost dogovora oko drugog termina testiranja na 049/371-141 ili 098/706-288.

Mogućnost izdavanje nalaza na 2 jezika (engleski ili njemački), što se NE naplaćuje dodatno.

Cijena: 240,00 kuna, plaćanje gotovinom, mogućnost izdavanja R1 računa.

Rezultat testiranja istoga dana na email ili osobni dolazak u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina.

RT-PCR test na SARS Cov-2:

Radno vrijeme: čet od 8,00-10,00 sati ili prema dogovoru (049/371-141 ili 098/706-288).

Mogućnost izdavanje nalaza na 2 jezika (engleski ili njemački), što se NE naplaćuje dodatno.

Cijena: 590,00 kuna, plaćanje gotovinom, mogućnost izdavanja R1 računa.

Rezultat testiranja istoga ili slijedećeg dana na email ili osobni dolazak u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina.

Antitijela na SARS Cov-2 test:

Radno vrijeme: čet od 8,00-10,00 sati ili prema dogovoru.

Mogućnost izdavanje nalaza na 2 jezika (engleski ili njemački), što se NE naplaćuje dodatno.

Cijena: 235,00 kuna, plaćanje gotovinom, mogućnost izdavanja R1 računa.

Rezultat testiranja istoga dana na email ili osobni dolazak u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina.