Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta: Jednake mogućnosti svima – za bolju budućnost Hrvatskog zagorja (UP.02.1.1.06.0055)

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Partneri na projektu:

  1. Krapinsko – zagorska županija
  2. Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije
  3. Udruga distrofičara Krapina
  4. Društvo invalida rada Krapina

Kratki opis projekta:

Projekt će se provoditi na području cijele Krapinsko – zagorske županije te će prvenstveno biti usmjeren na osobe s invaliditetom, korisnike zajamčene minimalne naknade te dugotrajno nezaposlene osobe. Kroz projekt pripadnici ciljane skupine će se obrazovati u verificiranim programima obrazovanja te će sudjelovati u programima osnaživanja u svrhu povećanja zapošljivosti te smanjenja rizika od socijalne isključenosti i siromaštva. U sklopu aktivnosti osnaživanja za čitavo vrijeme trajanja projekta pružat će se usluga socijalnog mentorstva osobama korisnicima zajamčene minimalne naknade. Prioritet u projektnim aktivnostima bit će i povećati profesionalne kapacitete stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina. 

Cilj projekta:

Povećati mogućnost za zapošljavanje nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina te umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva kroz programe osnaživanja i uslugu socijalnog mentorstva.

Specifični cilj projekta:

Obrazovati 32 odrasle osobe pripadnika marginaliziranih skupina putem verificiranih programa osposobljavanja, povećati društveni angažman i zapošljivost 50 pripadnika ciljane skupine kroz programe za osnaživanje i kroz pružanje usluge socijalnog mentorstva 10 radno sposobnim osobama korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu te ojačati profesionalne kapacitete 42 stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina.

Očekivani rezultati projekta:

Projekt će povećati mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina prvenstveno kroz provedbu verificiranih programa obrazovanja odraslih koje će pripadnici ciljanih skupina odabrati prema svojim profesionalnim afinitetima i fizičkim mogućnostima. Povećanje zapošljivosti te smanjenje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva postići će se i kroz ciljane programe za osnaživanje i razvoj mekih i transverzalnih vještina. To će istovremeno dovesti do veće društvene angažiranosti pripadnika marginaliziranih skupina, do razvijanja svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja te do aktiviranja vlastitih snaga i resursa socijalno isključenih osoba. Isti ciljevi postići će se i kroz uslugu socijalnog mentorstva koja će biti pružena osobama koje su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Stručna osoba obilazit će pojedince u njihovim domovima te će kroz individualni rad  i aktivnosti samorazvoja poticati njihovu radnu aktivaciju i društveni angažman.  U sklopu projekta povećat će se i profesionalni kapaciteti stručnjaka i društvenih djelatnika koji se bave djelatnostima obrazovanja, radne aktivacije, socijalnog uključivanja i potpore zapošljavanju, a u svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem nezaposlenih osoba.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.995,39 kuna, 100 % bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Iznos sufinanciran iz EU fondova: 1.274.996,08 kuna (iznos 85 % sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda)

Iznos nacionalnog sufinanciranja: 224.999,31 kuna (iznos 15 % sufinanciranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)

Razdoblje provedbe projekta: 5.9.2018. – 5.9.2020.

Kontakt podaci:

Kontakt nositelja projekta:
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina
Valentina Artić, mag.paed.soc.
Voditeljica projekta Jednake mogućnosti svima – za bolju budućnost Hrvatskog zagorja
Frana Galovića 7d, 49000 Krapina
Tel.: 049 371 141
Fax: 049 371 103
jednake.mogucnosti.svima@gmail.com
www.gdck-krapina.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa,
Gradskog društva Crvenog križa Krapina