Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta: Pokreni se, izmjeni se! (UP.01.2.0.04.0048)

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Partneri na projektu

  1. Krapinsko – zagorska županija
  2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
  3. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
  4. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina

Kratki opis projekta

Projekt će se provoditi na području Krapinsko-zagorske županije gdje postoji potreba brze aktivacije na tržište rada mladih u dobnoj skupini od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu obrazovanja i nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koja će osigurati veću motiviranost mladih osoba za traženjem posla i zapošljavanjem.

U sklopu projekta će se provoditi ciljani programi u svrhu aktivacije i privlačenja osoba u aktivnosti i aktivno traženje posla putem sportskih, kulturnih ili drugih programa sličnih sadržaja, programi za razvoj i unapređenje mekih i transverzalnih vještina, radionice o informiranju o kretanjima na tržištu rada, uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih ili tečaj autoškole te usluge socijalnog mentorstva.

Cilj projekta

Povećati pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada kroz provedbu aktivnosti dosega i aktivacije, podršku pružanjem usluga mentorstva i savjetovanja te uključivanjem u verificirane programe obrazovanja.

Očekivani rezultati projekta

  • izrađeno 10 individualnih planova aktivnosti s ciljem aktivacije NEET osobe radi uključivanja u zapošljavanje, osposobljavanje ili daljnje formalno obrazovanje
  • 10 pripadnika ciljane skupine će sudjelovati u radionicama/informiranju o kretanjima na tržištu rada
  • 10 pripadnika ciljane skupine će dobiti javnu ispravu o završenom verificiranom programu obrazovanja
  • provedeno 11 ciljanih programa u svrhu aktivacije i privlačenja osoba u aktivnost i aktivno traženje posla putem sportskih, kulturnih ili programa sličnih sadržaja
  • provedeno 7 ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina
  • provedeno 460 usluga mentorstva

Ukupna vrijednost projekta: 1.980.057,74 kuna (91,89% Inicijativa za zapošljavanje mladih i 8,11% Državni proračun Republike Hrvatske)

Razdoblje provedbe projekta: 06.07.2021. – 06.07.2023.

Kontakt podaci:

Kontakt nositelja projekta:
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina
mr.sc. Tatjana Vuzem, dipl.oec.
Voditeljica projekta Pokreni se, izmjeni se!
Frana Galovića 7d, 49000 Krapina
Tel. 049 371 141, interni broj 5
voditelj.neet@gmail.com
www.gdck-krapina.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Ostali kontakti:

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
Ulica Lijepe Naše 22
49290 Klanjec
Tel.: 049 550 149
gdck.klanjec@gmail.com
www.gdck-klanjec.hr

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
Kostelgradska ulica 18
49218 Pregrada
Tel./Fax: 049 376 013
gdck.pregrada@gmail.com
www.gdck-pregrada.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Krapina.