Partneri na projektu

  1. Krapinsko – zagorska županija
  2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
  3. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
  4. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Krapina.