Partneri na projektu:

1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina
4. Centar za socijalnu skrb Krapina
5. Centar za socijalnu skrb Zabok
6. Grad Krapina
7. Grad Pregrada
8. Grad Klanjec
9. Općina Desinić
10. Općina Đurmanec
11. Općina Hum na Sutli
12. Općina Jesenje
13. Općina Kraljevec na Sutli
14. Općina Kumrovec
15. Općina Petrovsko
16. Općina Radoboj
17. Općina Tuhelj
18. Općina Zagorska Sela
19. Društvo invalida rada Krapina

 

 

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost
Hrvatskog Crvenog križa,

Gradskog društva Crvenog križa Krapina