Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv projekta: Žene za Zagorje (UP.02.1.1.05.0135)

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Partneri na projektu:

 1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
 2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina
 4. Centar za socijalnu skrb Krapina
 5. Centar za socijalnu skrb Zabok
 6. Grad Krapina
 7. Grad Pregrada
 8. Grad Klanjec
 9. Općina Desinić
 10. Općina Đurmanec
 11. Općina Hum na Sutli
 12. Općina Jesenje
 13. Općina Kraljevec na Sutli
 14. Općina Kumrovec
 15. Općina Petrovsko
 16. Općina Radoboj
 17. Općina Tuhelj
 18. Općina Zagorska Sela
 19. Društvo invalida rada Krapina

Kratki opis projekta:

U projektu će se zaposliti 50 žena na aktivnostima pomoći osobama u nepovoljnom položaju na području 13 jedinica lokalne samouprave, odnosno djelovanja Gradskih društava Crvenog križa Krapina, Pregrada i Klanjec. Naglasak je na zapošljavanju teže zapošljivih žena kako bi se unaprijedio njihov radni potencijal, odnosno poboljšalo socio-ekonomsko stanje lokalne zajednice, a stečena kvalifikacija za njegovateljicu će poboljšati njihovu integraciju i zapošljivost. Također će se potaknuti veća socijalna uključenost 250 potrebnih krajnjih korisnika i time podići njihova kvaliteta života.

Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Specifični cilj projekta:

Zaposliti 50 teže zapošljivih žena na području 13 jedinica lokalne samouprave

Očekivani rezultati projekta:

Aktivnosti obuhvaćaju zapošljavanje 50 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina na razdoblje od 24 mjeseca, koje će se brinuti o potrebama 250 krajnjih korisnika, a za taj rad biti će opremljene s 50 bicikala, 50 mobitela, te ostalim kućanskim i higijenskim potrepštinama koje će u vrijednosti od 200 kuna na mjesečnoj razini biti nabavljene za potrebe krajnjih korisnika. Zaposlene žene će dvaput tjedno obići 5 (minimalno 4) krajnjih korisnika za koje su zadužene, te će prema potrebama korisnika pružati im odgovarajuću podršku. Nakon provedenih aktivnosti obrazovanja 50 žena pripadnica ciljnih skupina biti će obrazovano i osposobljeno za zanimanje njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, odnosno steći će javnu ispravu o obrazovanju kroz verificirani obrazovni program, što će uvelike utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta. Po završetku projekta žene će imati dodatnih 24 mjeseci radnog iskustva, usvojene nove radne vještine, i to na širokom rasponu poslova koje će obavljati u sklopu praktične i psihosocijalne pomoći potrebitim osobama.

Ukupna vrijednost projekta: 9.992.215,16 kuna, 100 % bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Iznos sufinanciran iz EU fondova: 8.493.382,89 kuna (iznos 85 % sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda)

Iznos nacionalnog sufinanciranja: 1.498.832,27 kuna (iznos 15 % sufinanciranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)

Razdoblje provedbe projekta: 30.05.2018. – 30.11.2020.

Kontakt podaci:

Kontakt nositelja projekta:
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina
Tatjana Vuzem, mr.sc.
Voditeljica projekta Žene za Zagorje
Frana Galovića 7d, 49000 Krapina
Tel. 049 371 141
Fax: 049 371 103
tatjana.vuzem
@gdck-krapina.hr
www.gdck-krapina.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Ostali kontakti:
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
Ulica Lijepe Naše 22,
49290 Klanjec
Tel.: 049 550 149
gdck.klanjec@gmail.com
www.gdck-klanjec.hr

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
Kostelgradska ulica 18,
49218 Pregrada
Tel./Fax: 049 376 013
gdck.pregrada@gmail.com
www.gdck-pregrada.hr

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa,
Gradskog društva Crvenog križa Krapina