2022.

Program rada za 2022.godinu

Financijski plan za 2022.godinu

Plan nabave za 2022. g.

2021.

Program rada za 2021.godinu

Financijski plan za 2021.godinu

Plan nabave za 2021.g.

I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2021.godinu

II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

III. Izmjena i dopuna plana nabave za 2021.godinu

Popis gospodarskih subjekata- sukob interesa 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa- ravnatelj

Izvješće o radu za 2021.godinu

Financijski izvještaj za 2021.godinu

Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu za 2021.

2020.

Program rada za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora 2020.

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

Sukob interesa 2020. – popis subjekata

Izvješće o radu za 2020.godinu

Financijski izvještaj za 2020.godinu

Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu za 2020.

2019.

Program rada za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Registar ugovora

Sukob interesa 2019. – popis subjekata

1. Izmjena i dopuna Plana nabave GDCK Krapina za 2019. godinu

2. Izmjena i dopuna Plana nabave GDCK Krapina za 2019

Izvješće o radu za 2019.godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu za 2019.

2018.

Program rada za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora 04.10.2018. godine

Sukob interesa – popis subjekata

Izvješće o radu za 2018. godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu

2017.

Program rada za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017. godinu

2016.

Program rada za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Izvješće Državne revizije za 2016. godinu

2015.

Izvješće o radu za 2015. godinu (dodatne)

Izvješće o radu za 2015. godinu (redovne)

Financijski izvještaj za 2015. godinu