Tijela Gradskog društva Crvenog križa Krapina u 2013. – 2017. godini

Skupština (23 člana)
Viktor Belošević, Dragica Ferjanić, Mirjana Laginja, Stjepan Peček, Stjepan Poljak, Robert Potočki, Željko Sitar, Vesna Škrlec, Antun Vučilovski, Stjepan Puškar, Stjepan Kovačec, Ivana Vešligaj, Ana Kranjčec, Sanja Mrzlečki, Margareta Šošić, Božidar Herceg, Alojz Vincelj, Martina Živičnjak, Franjo Vučilovski, Marija Hostić, Slavica Rihtar, Ksenija Jurinjak, Tatjana Brodar-Poslončec
Odbor (7 članova)
Dragica Ferjanić, Mirjana Laginja, Stjepan Puškar, Vesna Škrlec, Božidar Herceg, Margareta Šošić, Sanja Mrzlečki

Predsjednica
Dragica Ferjanić
Podpredsjednici (2 člana)
Mirjana Laginja i Vesna Škrlec

 

Nadzorni odbor
Verica Pernjek, predsjednica, Nada Petek, član, Marija Laginja, član
Komisija za rad s mladeži
Marija Laginja, predsjednica, Vesna Škrlec, član, Ivana Vešligaj, član
Komisija za DDK
Mirko Brodar, predsjednik, Božidar Herceg, član, Viktor Belošević, član

 

 

Komisija za PP i zdravstveni odgoj
Marijetka Starjački, predsjednica, Margareta Šošić, član, Brankica Poslon, član
Komisija za socijanli rad
Krešimir Vidović, predsjednik, Marija Hrupački, član, Sanja Mrzlečki, član
Komisija za službu traženja i Ženevskih konvencija
Marija Laginja, predsjednica, Ksenija Jurinjak, član, Ivana Merkaš, član

 

Komisija za suradnju.
Stjepan Puškar, predsjednik, Davor Šimunović, član, Dragica Ferjanić, član
Zastupnici i Skupštini DCKKZŽ
Mirjana Laginja, Ksenija Jurinjak i Valentina Hanžek
Zastupnik u Skupštini HCK
Davor Šimunović