2023 I akcija II akcija Akcija za žene III akcija Akcija za žene IV akcija SVEUKUPNO
Srednja škola Krapina 52 70 // // // 60 182
POU Krapina 370 296 13 332 31 305 1347
Zagorka Đurmanec 63 50 // 48 // 42 203
Pristupilo 531 463 13 425 31 469 1932
Krv darivalo 485 416 13 380 31 407 1732

 

 

2022 I akcija II akcija III akcija IV akcija Izvanredna SVEUKUPNO
Srednja škola Krapina 60 62 // 48 / 170
POU Krapina 359 322 360 293 / 1334
Zagorka Đurmanec 54 81 58 65 / 258
Pristupilo 511 547 475 484 / 2017
Krv darivalo 473 465 418 406 / 1762

 

2021 I akcija II akcija III akcija IV akcija Izvanredna SVEUKUPNO
Srednja škola Krapina / 48 / 85 / 133
POU Krapina 375 306 399 296 / 1376
Zagorka Đurmanec 67 74 48 63 / 252
Pristupilo 512 428 531 492 / 1963
Krv darivalo 442 474 446 444 / 1806

 

2020 I akcija II akcija III akcija IV akcija Izvanredna SVEUKUPNO
Srednja škola Krapina 63 35 54 / 152
POU Krapina 400 192 389 288 97 1366
Zagorka Đurmanec 61 69 76 61 / 267
Pristupilo 587 392 569 474 125 2147
Krv darivalo 524 299 465 403 97 1785

 

 

2019 I akcija II akcija III akcija IV akcija Izvanredna SVEUKUPNO
Srednja škola Krapina 80 85 / 165
POU Krapina 501 452 424 393 / 1770
Zagorka Đurmanec 93 95 75 86 / 349
Pristupilo 663 710 581 638 / 2592
Krv darivalo 594 627 499 564 / 2284

 

2018 I akcija Ii akcija Iii akcija IV akcija Izvanredna SVEUKUPNO
Srednja škola Krapina 59 49 108
POU Krapina 570 411 437 423 1841
Zagorka Đurmanec 91 93 88 82 354
Pristupilo 734 653 610 635 2632
Krv darivalo 661 563 525 554 2303
2017 I akcija Ii akcija Iii akcija IV akcija Izvanredna SVEUKUPNO
Srednja škola Krapina  81  83  42 130  336
POU Krapina  478  471  455  408 1812
Zagorka Đurmanec  103 98  92 77  370
Pristupilo  723  756  630  588 2697
Krv darivalo  662  652  547  527 130 2518
2016 I akcija II akcija III akcija IV akcija Izvanredna SVEUKUPNO
Srednja škola Krapina
POU Krapina
Zagorka Đurmanec
Pristupilo
 Krv darivalo
2015 I akcija II akcija III akcija IV akcija  Izvanredna SVEKUPNO
Srednja škola Krapina 201 207 195 191 794
POU Krapina 390 402 319 364 1475
Zagorka Đurmanec 97 103 86 87 373
Pristupilo 771 800 683 751 3005
Krv darivalo 688 712 600 642 2642
2014 I akcija II akcija III akcija IV akcija Izvanredna SVEKUPNO
Srednja škola Krapina 200 0 242 180 622
POU Krapina 412 344 294 420 1470
Zagorka Đurmanec 106 66 96 86 354
Pristupilo 794 467 714 769 2744
Krv darivalo 718 410 632 686 2446
2013 I akcija II akcija III akcija IV akcija Izvanredna SVEKUPNO
Srednja škola Krapina 105 95 56 158 414
Kotka Krapina 19 189 208
POU Krapina 377 243 461 443 1524
Zagorka Đurmanec 92 115 105 102 414
Pristupilo 658 730 718 791 2897
Krv darivalo 593 642 622 703 2560
2012 I akcija II akcija III akcija IV akcija Izvanredna SVEKUPNO
Srednja škola Krapina 167 157 56 125 505
Kotka Krapina 29 19 31 21 100
POU Krapina 430 411 407 406 1654
Zagorka Đurmanec 144 108 114 114 480
Pristupilo 860 746 608 770 2984
Krv darivalo 770 695 749 666 2880
2011 I akcija II akcija III akcija IV akcija  Izvanredna SVEKUPNO
Srednja škola Krapina 136 118 92 140 486
Kotka Krapina 41 25 14 80
POU Krapina 427 462 401 447 1737
Zagorka Đurmanec 117 138 125 105 485
Pristupilo 807 792 724 788 3111
Krv darivalo 721 718 1367 1494 4300