Socijalna samoposluga GDCK Krapina je projekt kojem je cilj ublažavanje posljedica siromaštva i socijalne isključenosti na području Grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, kroz pružanje pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama. Riječ je uglavnom o socijalno ugroženim osobama i građanima koji su teško pogođeni različitim oblicima siromaštva.

Posebno pogođene skupine socijalnom iskljućenošću i siromaštvom su osobe s invaliditetom, osobe s duševnim smetnjama, beskućnici, nezaposleni, umirovljenici i Romi. Europski pristup socijalnoj iskljućenosti temelji se na razumijevanju da siromaštvo i socijalna isključenost nisu primarno rezultat ljudske slabosti pojedinaca, niti njihovih promašaja, nego su rezultat strukturalnih problema u društvu. Na okolnosti u kojima se ljudi nađu utječe cijeli niz različitih gospodarskih, društvenih i kulturnih čimbenika koji su u uzajamnoj interakciji i uzajamno se pojačavaju. Iako ovi čimbenici igraju određenu ulogu u produljenju ili intenziviranju takve situacije, siromaštvo i socijalna isključenost više su od pukog neimanja posla ili nedostatnih prihoda.

Kroz ovaj program pomažemo ljudima kod kojih je cijeli sustav podrške i pomoći zakazao ili kroz  socijalna prava koja ostvaruju ne mogu niti približno zadovoljiti osnovne životne potrebe.

U evidenciji Socijalne samoposluge ima cca. 60 obitelji kojima pomažemo na način da im osiguravamo mjesečne pakete hrane i higijenskih potrepština.

Da bi se korisnici mogli uključiti moraju zadovoljavati propisane kriterije koji se dokazuju odgovarajućom dokumentacijom te potvrđuju od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb Krapina.

Kako postati korisnik “Socijalne samoposluge GDCK Krapina”?

Korisnici su osobe u sustavu socijalne skrbi čiji je dohodovni cenzus na mjesečnoj razini do 600,00 kn po članu obitelji. Kriteriji se utvrđuju u osobnom razgovoru sa nadležnom socijalnom radnicom Centra za socijalnu skrb Krapina. Po utvrđenim kriterijima Centar za socijalnu skrb Krapina izdaje Potvrdu o ostvarivanju prava na stalni mjesečni paket ili jednokratni paket.

Socijalna samoposluga GDCK Krapina nalazi se u Centralnom skladištu GDCK Krapina, na adresi Matije Gupca 11, Krapina (atomsko sklonište u podzemlju stambene zgrade), a otvorena je svaki četvrtak od 12,00 do 14,00 sati.

VAŽNO: Učestalost i sadržaj paketa ovise o zaprimljenim donacijama! U slučaju dostatnih zaliha paket se preuzima jednom mjesečno. U slučaju nedostatnih zaliha Socijalna samoposluga se zatvara dok se ne osiguraju zalihe.

Želite donirati?

Registrirani smo kao humanitarna organizacija za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Tijekom čitave godine provodimo brojne humanitarne aktivnosti i akcije kako bi osvijestili široku javnost o potrebi pomaganja socijalno ugroženim građanima te prikupili potrebne donacije, u trgovačkim centrima NTL-a i KTC-a imamo postavljene košare u koje građani mogu donirati hranu i higijenske potrepštine.

Humanitarnom pomoći smatraju se sva prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

Upisani smo u Registar posrednika u doniranju hrane sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane što nam omogućuje prikupljanje hrane od strane proizvođača i trgovačkih lanaca koja je pred istekom roka upotrebe.

Surađujemo sa brojnim tvrtkama koje vode društveno odgovorno poslovanje i društveno solidarnim građanima.

Svoje donacije možete donijeti na našu adresu Frana Galovića 7 d, od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati i četvrtkom u Centralno skladište, Ul. Matije Gupca 11, od 12 do 14 sati.

Našim korisnicima su najpotrebnije trajne prehrambene namirnice (brašno, šećer, tjestenina, riža, ulje, konzervirana hrana) ali i higijenski proizvodi (sredstva za osobnu higijenu i sredstva za čišćenje).

Za sve dodatne upite možete nam s punim povjerenjem obratiti na:

Tel:    +385 49 371 141, + 385 49 521 099

Fax:   +385 49 371 103

info@gdck-krapina.hr

IF