Gradsko društvo Crvenog križa Krapina od 01. srpnja 2014. godine provodi uslugu Pomoć u kući prema novom načinu pružanja usluga pomoći u kući, u cilju omogućavanja dostupnosti uslugama za sve korisnike pod istim uvjetima i pravilima, osiguranja pravedne raspodjele pružanja usluga na području cijele RH, te uvođenja bolje kontrole nad pružanjem usluga, a u skladu sa Novim zakonom o socijalnoj skrbi. Pravo na uslugu Pomoć u kući, ostvaruju korisnici preko Rješenja priznavanja prava na socijalnu uslugu Centra za socijalnu skrb Krapina. Za potrebe provođenja usluga Pomoći u kući zaposleno je pet gerontodomaćica i jedan pomoćni radnik.

Usluga Pomoć u kući priznaje se osobi ako ispunjava sljedeće uvjete:

-nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca

– nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

– na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom

– nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana

– prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovog Zakona

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice, korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge Pomoći u kući.

Korisnici koji ispunjavaju gore navedene kriterije mogu se javiti u Centar za socijalnu skrb Krapina gdje mogu podnijeti zahtjev za uslugu pomoć u kući.

Korisnici čija primanja prelaze 400% osnovice, odnosno 2.000,00 kuna, mogu se javiti u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina gdje mogu sklopiti privatni ugovor za obavljanje usluga Pomoć u kući. Cijena jedne usluge ( 1 h ) je 39,00 kuna + 1,50 kuna po kilometru udaljenosti.