Trgovanje ljudima veliki je međunarodni problem. Iako se trguje djecom i muškarcima, ipak su žene najčešće žrtve trgovanja ljudima. Žrtvama se uglavnom trguje zbog seksualnog iskorištavanslikaja. Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da godišnje u svijetu u svijetu ima oko 4 milijuna žrtava trgovanja ljudima. Ujedinjeni narodi u Konvenciji protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i dva pripadajuća protokola definirali su trgovanje ljudima kao …vrbovanje, prijevoz, transfer, pružanje utočišta i prihvata osoba pomoću prijetnje ili uporabe sile ili drugih oblika prinude, otmice, prijevare, zloupotrebe položaja bespomoćnosti ili davanje ili primanje plaćanja ili sredstava da bi se postigla privola osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, u svrhu izrabljivanja.”

Trgovanje ljudima grubo je kršenje temeljnih ljudskih prava i povreda ljudskog dostojanstva podvrgavanjem žena, djece i muškaraca raznovrsnim oblicima zlostavljanja i izrabljivanja.

U svrhu podizanja svijesti mladih ljudi o ovom problemu održavaju se predavanja i radionice u osnovnim školama i Srednjoj školi na području grada Krapine i općina Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj.