Tijekom 2016. godine u Gradskom društvu Crvenog križa Krapina građani su svoj krvni tlak provjerili 530, a glukozu u krvi 272 puta. Pošto su se navedene akcije pokazale veoma korisne odlučili smo nastaviti s dobrom praksom te uvesti nove akcije. Tako će građani od četvrtka, 10. veljače moći prekontrolirati kolesterol u krvi i kapacitet pluća, tzv. spirometrija. Navedena mjerenja provode se u suradnji sa tvrtkom Salvus na lokaciji Gradskog društva Crvenog križa Krapina, Frana Galovića 7 d, svaki četvrtak od 7:30 do 10:30 sati.