Gradsko društvo Crvenog križa Krapina je zaprimilo je vrijednu donaciju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Područni ured Krapina koja se sastoji od : 8 komada invalidskih kolica, 15 hodalica i 12 pari štaka. Donirana ortopedska pomagala su namijenjena radu Posudionice ortopedskih pomagala pri GDCK Krapina.