Na poziv gradonačelnika Grada Krapine Zorana Gregurovića, 02. svibnja 2017. godine Krapinu je posjetio ministar državne imovine, Goran Marić. Povod pozivu prvenstveno je projekt „Crna Kraljica“, odnosno projekt uređenja cijelog kompleksa lokaliteta „Stari grad“. Kako je gradonačelnik već duže upoznat s inicijativom Crvenog križa o izgradnji dječjeg odmarališta sastanku je bio nazočan i ravnatelj GDCK Krapina. Naime GDCK Krapina je još 2008. godine pokrenulo inicijativu prema Uredu za upravljanje državnom imovinom o dodjeli nekog vojnog neperspektivnog objekta koji bi se uredio u Odmaralište za djecu. Svih ovih godina vršene su prepiske, a GDCK Krapina dobilo je 15 pisama potpore za navedeni projekt od Ministarstava, Grada, Općina, škola i udruga. Objekt bi se uredio vlastitim sredstvima, sredstvima JLS i EU fondova. Objekt bi služio za boravak, organiziranje radionica, edukacija, seminara, natjecanja i za druge aktivnosti za djecu i mladež, osobe treće životne dobi, darivatelje krvi i sl.

Nakon što je saslušao ravnatelja GDCK Krapina, ministar Goran Marić podržao je inicijativu i dao prijedlog hodograma za dugoročno i trajno rješenje na tržišnoj osnovi.