Gradsko društvo Crvenog križa Krapina povodom obilježavanja Tjedna Hrvatskog Crvenog križa od 08.-15. svibnja, organiziralo je akciju „Prepoznaj sebe“ u suradnji sa Osnovnim školama Lj. Gaj i A. Cesarec Krapina, Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, Srednjom školom Krapina, te dječjim vrtićima Gustav Krklec i Sunčica.

Akcija se održala na način da je svako dijete u školi/vrtiću dobilo letak na kojem su napisane potrebne informacije o sakupljanju hrane i higijenskih potrepština za Socijalnu samoposlugu, te su u školu ili vrtić donesli jednu namirnicu koja je bila navedena na letku.

Osnovna škola A. Cesarca Krapina sakupila je ukupno 164 kg hrane i higijenskih potrepština, Osnovna škola Lj. Gaj 94 kg, Osnovna škola Đurmanec 294 kg, Osnovna škola Jesenje 46 kg, Osnovna škola Petrovsko 34 kg, Osnovna škola Radoboj 210 kg, Srednja škola Krapina 175 kg, Dječji vrtić Gustav Krklec 125 kg i Dječji vrtić Sunčica 10 kg.

 

Namirnice sakupljene u ovim akcijama koristiti će se u Socijalnoj samoposluzi Gradskog društva Crvenog križa Krapina.