Gradsko društvo Crvenog križa Krapina završilo je drugu podjelu humanitarnih paketa za Središnju Hrvatsku. Obuhvaćeni su korisnici Zajamčene minimalne naknade u dogovoru sa Centrom za socijalnu skrb Krapina sa područja grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Podijeljeno je 365 paketa hrane. Za korisnike koji si sami nisu mogli podići paket, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina paket je dostavilo u njihove domove.

Ukupno u tekućoj godini preko FEAD projekta podijeljeno je ukupno 730 humanitarnih paketa za Središnju Hrvatsku na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Krapina.