U organizaciji Krapinsko-zagorske županije u četvrtak, 20. srpnja 2017. godine održan je radni sastanak vezan za objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Zahvaljujući ovome Pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Sastanku su prisustvovali ravnatelji svih Gradskih društava Crvenog križa u Krapinsko-zagorskoj županiji, ravnatelj Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina, predstavnici Zagorske razvojne agencije d.o.o., predstavnici Centara za socijalnu skrb, predstavnici nekolicine udruga i naravno, ispred organizatora Jasna Petek zamjenica župana KZŽ. Na sastanku su istaknuti planovi vezani za pripremu projektnih prijedloga. Sva Gradska društva Crvenog križa će sudjelovati u pripremi i prijavi projektnih prijedloga, no većina još nije definirala na koji način, osim Gradskog društva Crvenog križa Krapina koje će samostalno prijaviti projekt koji će pokrivati 8 JLS s područja djelovanja GDCK Krapina i GDCK Pregrada ( Grad Krapina, Općina Đurmanec, Općina Jesenje, Općina Petrovsko, Općina Radoboj, Grad Pregrada, Općina Desinić i Općina Hum na Sutli).

GDCK Krapina će od 01.08.2017.god. zaposliti djelatnika za pisanje i pripremu projekata koji će pripremiti i projekt za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“.