Gradsko društvo Crvenog križa Krapina je kao 1 od 26 partnera Hrvatskog Crvenog križa iz sjeverozapadne Hrvatske, u suradnji sa partnerom na projektu – Centrom za socijalnu skrb Krapina i u suradnji sa Caritasom Zagrebačke nadbiskupije radi identifikacije korisnika Projekta, u ovoj godini provodio Projekt „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“- FEAD.

Projekt je financirao Europski socijalni fond preko Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku, a cilj mu je bio ublažiti najgore oblike siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to u obliku hrane i higijene.

GDCK Krapina je projektom obuhvatio 365 osoba sa područja Grada Krapine i općina: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

U sklopu provedbe projekta predviđena je provedba radionice o Upravljanju kućnim budžetom za krajnje korisnike od strane partnera.

Radionica „Upravljanje kućnim budžetom“ za korisnike humanitarnih paketa je održana danas, 21. rujna 2017. godine, u 9.00 sati u Gradskom društvu Crvenog križa Krapina. Radionici je prisustvovalo 26 osoba sa područja grada Krapine i okolnih općina.