Od rano jutarnjih sati djelatnici koji provode usluge pomoć u kući Gradskog društva Crvenog križa Krapina, obilaze korisnike usluge zajedno sa marljivim volonterima i čiste snijeg na prilazima kuća kako bi olakšali korisnicima u ovim snježnim danima.

Usluge Pomoć u kući Gradsko društvo Crvenog križa Krapina provodi od 01. srpnja 2014. godine, nakon dobivenih Rješenja o pravu na uslugu od Centra za socijalnu skrb Krapina, a prema novom načinu pružanja usluga pomoći u kući, u cilju omogućavanja dostupnosti uslugama za sve korisnike pod istim uvjetima i pravilima, osiguranja pravedne raspodjele pružanja usluga na području cijele RH, te uvođenja bolje kontrole nad pružanjem usluga, a u skladu sa Novim zakonom o socijalnoj skrbi.

Pravo na uslugu Pomoć u kući, preko Rješenja priznavanja prava na socijalnu uslugu Centra za socijalnu skrb Krapina trenutno ostvaruje  33 korisnika.

Korisnici čija primanja prelaze 400% osnovice, odnosno 2.000,00 kuna, mogu se javiti u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina gdje mogu sklopiti privatni ugovor za obavljanje usluga Pomoć u kući. Cijena jedne usluge ( 1 h ) je 36,78 kuna + 0,80 kuna po kilometru udaljenosti. 23 korisnika imaju trenutno sklopljeni privatni ugovor za obavljanje usluga Pomoć u kući.

 Na provođenju usluga pomoć u kući zaposleno je pet gerontodomaćica i jedan pomoćni radnik.