Gradsko društvo Crvenog križa Krapina prijavilo je projekt Zdravstvena prevencija za bolju budućnost naše djece na javni poziv Krapinsko-zagorske županije za su/financiranje projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizaciji i razvoja civilnog društva. Glavni ciljevi projekta su unaprjeđenje zdravstvene kulture, razvijanje zdravstvene svijesti i bolje zdravstveno informiranje djece. Projekt će se provoditi u šest osnovnih škola od 1. do 4. razreda. Vrijednost projekta kojeg je prijavilo Gradsko društvo Crvenog križa Krapina je 33.825,50 kn. Partneri na projektu su Grad Krapina i općine Đurmanec,  Petrovsko i Radoboj, društvo “Naša djeca” Krapina, OŠ Lj.Gaj Krapina, OŠ A.Cesarca Krapina, OŠ Đurmanec,OŠ G.Jesenje, OŠ A.Mihanovića Petrovsko, OŠ S.Košutić Radoboj,