U petak, 16. ožujka, održana je Skupština Kluba mladih Gradskog društva Crvenog križa Krapina u velikoj dvorani Henrya Dunanta Gradskog društva Crvenog križa Krapina.

Voditeljica Kluba mladih Petra Vidović vodila je Skupštinu, te predstavila izvješće o radu za 2017. godinu, postignuća u 2017. godini i prezentirala plan rada Kluba za 2018. godinu, strategiju uključivanja mladih volontera u Klub mladih GDCK Krapina i planiranje filma povodom 140. godine Crvenog križa u Hrvatskoj.  

Jednoglasnim glasanjem usvojen je plan za 2018. godinu.