Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji sa Klubom mladih GDCK Krapina održali su radionice na temu prevencije trgovanja ljudima. Radionica “Mišica Milica” namijenjena je učenicima drugog razreda osnovne škole. Radionice su provedene u svim osnovnim školama na području djelovanja GDCK Krapina, a održano je ukupno 16 radionica, na kojima je  prisustvovalo ukupno 227 učenika . Kroz zanimljivo predavanje i radne listiće, te edukativne puzzle učenici su naučili osnovna i vrlo važna pravila u komunikaciji sa nepoznatim ljudima.