Gradsko društvo Crvenog križa Krapina organizira «Dan otvorenih vrata» u četvrtak, 10.05.2018. godine od 8:00-14:00 sati. Cilj ovakvog događaja jest upoznavanje građana sa aktivnostima GDCK Krapina kako bi ih uputili na usluge koje pružamo te mladež zainteresirali za razne akcije u smislu volonterstva!