U ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine u Krapini je održana dodjela ugovora predstavnicima udruga koje su ostvarile pravo na potpore temeljem natječaja Krapinsko – zagorske županije za sufinanciranje programa i projekata udruga u području prevencije, zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva za 2018.

Gradskom društvu Crvenog križa Krapina je dodijeljeno 20.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Zdravstvena prevencija za bolju budućnost naše djece“.

Glavni ciljevi projekta su unaprjeđenje zdravstvene kulture, razvijanje zdravstvene svijesti i bolje zdravstveno informiranje djece. Projekt će se provoditi u šest osnovnih škola od 1. do 4. razreda, u razdoblju od 01.08.2018. do 31.12.2018. Vrijednost projekta je 25.962,00 kn. Partneri na projektu su Grad Krapina i Općine Đurmanec, Petrovsko i Radoboj, Društvo “Naša djeca” Krapina, OŠ Lj.Gaj Krapina, OŠ A.Cesarca Krapina, OŠ Đurmanec, OŠ G.Jesenje, OŠ A.Mihanovića Petrovsko i OŠ S.Košutić Radoboj.