Jučer, 22.05.2018.god. održana je izvještajna Skupština GDCK Krapina. Članovi Skupštine su jednoglasno usvojili Izvješće o radu za 2017.god. i Financijsko izvješće za 2017.god.

Prisutni su informirani da je Državni ured za reviziju u razdoblju od 5. veljače do 8.svibnja 2018.god. obavio reviziju financijskog poslovanja GDCK Krapina za 2016.god. Izvješće o obavljenoj reviziji je uručeno zakonskom predstavniku GDCK Krapina 9. svibnja 2018.god. Izraženo je bezuvjetno mišljenje.

Skupština GDCK Krapina je jednoglasno usvojila Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2016.god.