Dana, 23.05.2018.god. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina organizirala je u amfiteatru Srednje škole Krapina osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite za sve jedinice lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije.

Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Krapina Davor Šimunović, član Stožera civilne zaštite Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj je spomenuto osposobljavanje završio 2014.god., pa je osposobljavanju prisustvovala Ksenija Jurinjak, zamjenska predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Krapina u Stožeru civilne zaštite Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.