Danas, 01.06.2018. u Krapini, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Krapina na početnoj konferenciji projekta Žene za Zagorje je u suradnji s obveznim partnerima održano predstavljanje projekta za medije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.992.215,16 kuna, te su za navedeni projekt GDCK Krapina potpisom ugovora u srijedu, 30.05.2018. dodijeljena bespovratna sredstva u 100%-tnom intenzitetu potpore u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., odnosno 85 % je sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt će trajati 30 mjeseci i provodit će se na području 13 jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Gradskih društava Crvenog križa Krapina, Pregrada i Klanjec.

Konferenciji za novinare su prisustvovali predstavnici prijavitelja, obveznih partnera i Grada Krapine: ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Krapina Davor Šimunović, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Krapina Sergej Augustin Erdelja, predstojnik Područnog ureda Krapina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović.

Partneri su osim Gradskih društava Crvenog križa Pregrada i Klanjec, te Udruge invalida rada Krapina i jedinice lokalne samouprave s područja provedbe, odnosno Grad Krapina, Grad Pregrada, Grad Klanjec, Općina Petrovsko, Općina Radoboj, Općina Đurmanec, Općina Jesenje, Općina Hum na Sutli, Općina Desinić, Općina Tuhelj, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, kao i obavezni partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Centar za socijalnu skrb Krapina i Centar za socijalnu skrb Zabok, što čini ukupno 19 projektnih partnera.

U sklopu projekta će biti zaposleno 50 nezaposlenih žena koje će 24 mjeseca pružati potporu i podršku za 250 krajnjih korisnika u nepovoljnom položaju. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Predstavnici partnera su istaknuli višestruku društvenu korist ovog projekta, jer će zaposliti velik broj teže zapošljivih žena, unaprijediti njihove profesionalne kompetencije slijedom njihovog obrazovanja za njegovateljice u sklopu projekta čime će se unaprijediti njihov radni potencijal i poboljšati socioekonomski status njihovih obitelji, te će se pružiti potpora i podrška za 250 najpotrebitijih krajnjih korisnika koji bi inače bili prepušteni samo sebi, a sad će kroz projekt primati pomoć oko svojih kućanskih i higijenskih potreba.