U prostorima Gradskog društva Crvenog križa Krapina u srijedu, 20. lipnja 2018. održan je pripremni sastanak s potencijalnim partnerima za prijavu novog EU projekta.

Na sastanku je bio predstavljen projektni prijedlog “Djeca i mladi za održivi razvoj”kojeg bi prijavili na poziv za dostavu projektnih prijedloga Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije kojeg je objavio Ured za udruge 04.06.2018. u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Projekt se planira  provoditi u šest Osnovnih škola i dvije Srednje škole, na sastanku su prisustvovali ravnatelji i predstavnici škola.

Glavne aktivnosti usmjerene su na djecu i mlade (osnovnoškolske i srednjoškolske dobi), kao i na članove njihovih obitelji, povezane s unapređenjem njihovih vještina i znanja o održivom razvoju. Ovim će se projektom također promicati volontiranje među djecom i mladima, budući da ono osnažuje pojedince i pomaže u izgradnji snažnijih zajednica, potiče nove vještine i građansku odgovornost.