Gradsko društvo Crvenog križa Krapina prijavilo je projekt „Zdravstvena prevencija za bolju budućnost naše djece“ na natječaj  Krapinsko zagorske županije za sufinanciranje projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva, te je odobreno sufinanciranje projekta u iznosu od 20.000,00 kuna. Projekt će se provoditi od 01.08. – 31.12.2018. godine.

Glavni ciljevi projekta su unaprjeđenje zdravstvene kulture, razvijanje zdravstvene svijesti i bolje zdravstveno informiranje djece sa svrhom da osigura kvalitetniji i kreativniji život djece u kasnijoj životnoj dobi, te odgovornost prema vlastitiom zdravlju. Kroz projekt će se poticati razvoj preventivnih aktivnosti radi unaprjeđenja zdravstvene kulture djece, provoditi edukacije s ciljem prevencije ozljeda djece, te zdravstveno obrazovanje o najčešćim zdravstvenim problemima i mjerama zaštite.

Projekt će se provoditi u šest osnovnih škola, a to su Ljudevit Gaj i August Cesarec u Krapini, Đurmanec, Gornje Jesenje, Side Košutić u Radoboju, te Antuna Mihanovića Petrovsko. U projektu će sudjelovati djeca od 1. do 4. razreda (915 učenika). U svakoj školi bit će postavljen informativno-edukativni kutak gdje će biti izloženi svi učenički radovi kako bi osigurali vidljivost projekta za roditelje, te promovirali zdrave stilove života, a djeci će služiti kao mjesto za odmor i druženje, te jačanje međusobnih veza.

Kroz provođenje edukativno – interaktivnih radionica biti će obuhvaćane tri teme: Brigom o higijeni čuvamo zdravlje, Prva pomoć – prava pomoć, i Važnost fizičke aktivnosti i kretanja.

Radionica „Brigom o higijeni čuvamo naše zdravlje“ provoditi će se u 1. razredima kako bi djeca naučila ispravan način održavanja osobne higijene i zašto ju je važno održavati. Radionica „Prva pomoć – prava pomoć provoditi će se u 2.,3., i 4. razredima da djeca nauče osnovne korake prve pomoći i znaju pomoći kada se njihovi vršnjaci nađu u opasnosti. Zadnja radionica „Važnost fizičke aktivnosti i kretanja“ provodit će se u 3. i 4. razredima kako bi djeca uvidjela koliko je važno kretati se, vježbati, rekreirati, kvalitetno provoditi slobodno vrijeme, te manje vremena provodili sjedeći ili ležeći ispred TV-a, na mobitelu i računalu.

Informacije o projektu širiti će se preko radija (Radio Hrvatsko zagorje Krapina, Zagorski radio), te lokalnih novina (Zagorje Internacional, Zagorski list, Glas Zagorja).

Voditeljica projekta je Martina Kunštek, stručna prvostupnica menadžmenta (bacc. oec.)