Gradsko društvo Crvenog križa Krapina je u ponedjeljak 10. rujna 2018. prijavilo projekt Djeca i mladi za održivi razvoj na javni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije kojeg je objavio Ured za udruge u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Projekt bi se provodio u svim osnovnim i srednjim školama na području djelovanja GDCK Krapina i GDCK Pregrada. Kroz programe izobrazbe i edukativne posjete jačati će se kompetencije djece i mladih za održivi razvoj kako bi kasnije postali odgovorni članovi društva i bili aktivno uključeni u donošenje odluka o planiranju okolišno obazrivog razvoja svoje zajednice, organizirao bi se okrugli stol s predstavnicima škola, tijela javne vlasti i udruga s ciljem promoviranja obrazovanja za održivi razvoj i isticanja važnosti provedbe kvalitetnih programa obrazovanja, te bi se održavanjem edukacija i prezentacijom primjera dobre prakse ojačali kapaciteti učitelja i nastavnika, organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave ciljem bolje suradnje i partnerstva civilnog i javnog sektora na postizanju održivog razvoja u lokalnoj zajednici.

Partneri su Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Grad Krapina, Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Đurmanec, Općina Hum na Sutli, Općina Jesenje, Općina Radoboj, Općina Petrovsko, LAG Zagorje – Sutla, LAG – Zeleni bregi, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Srednja škola Krapina, Srednja škola Pregrada i osnovne škole Augusta Cesarca i Ljudevit Gaj Krapina, Đure Prejca Desinić, Đurmanec, Viktora Kovačića Hum na Sutli, Gornje Jesenje, Pregrada, Antuna Mihanovića Petrovsko, Side Košutić Radoboj.