U sklopu projekta Jednake mogućnosti svima – za bolju budućnost Hrvatskog zagorja nabavljeno je novo službeno vozilo marke Dacia Sandero. Vozilo će se koristiti za provedbu projektne aktivnosti socijalnog mentorstva u sklopu koje djelatnica na projektu Lorena Leskovar svakodnevno obilazi korisnike zajamčene minimalne naknade uključene u projekt te s njima radi na povećanju njihove radne aktivacije i društvenog angažmana. Vozilo će uvelike doprinijeti kvaliteti rada te olakšati pristup korisnicima koji se nalaze u rubnim i teško dostupnim dijelovima županije.