Jučer, 8.11.2018.u Karlovcu, u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, održana je je Konferencija “Unapređenje rada socijalne samoposluge kroz aktivnu zajednicu” u organizaciji Grada Karlovca i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Gradskog društva Crvenog križa Karlovac.

Konferencija je dio programa “Aktivni u zajednici” i jedna je od aktivnosti kojima se želi ojačati kapacitete postojeće socijalne samoposluge u Karlovcu te razvijati kulturu davanja u općekorisne svrhe.

U sklopu konferencije održano je predavanje na temu “Društveno odgovorno poslovanje” te Okrugli stol: problematika darivanja hrane/modela prehrane socijalno ugroženih građana (u Karlovcu): izazovi i mogućnosti proširenja. Također su predstavljeni primjeri dobre prakse; ravnatelj Davor Šimunović predstavio je Socijalnu samoposlugu Gradskog društva Crvenog križa Krapina.