Od 06.-08. veljače 2019. godine u Hotelu Matija Gubec-Terme Stubaki u Stubičkim Toplicama održana je edukacija o upravljanju kućnim budžetom i financijska pismenost – edukacija za edukatore u sklopu projekta FEAD „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku II“. Na edukacijama je bilo preko 50 sudionika, a iz Gradskog društva Crvenog križa Krapina edukaciji su prisustvovali Ivana Štrok, Lorena Leskovar i Davor Šimunović.