GDCK Krapina od jeseni organizira formalnu edukaciju – programe stručnih osposobljavanja i prekvalifikacija za nezaposlene osobe i pripadnike marginaliziranih skupina diljem Krapinsko-zagorske županije.

Po završetku edukacije, kvalifikacija se upisuje u radnu knjižicu.

Za sudionike je edukacija i prijevoz besplatan, a zainteresirane osobe se trebaju u Crveni križ Krapina (Frana Galovića 7d, Krapina; e-mail: jednake.mogucnosti.svima@gmail.com; tel: 091 6053 221)..

Edukacija se organizira i financira u sklopu EU projekta „Jednake mogućnosti svima – za bolju budućnost Hrvatskog zagorja“.