Osnovne škole Jesenje i Ljudevita Gaja Krapina bile su domaćini „Programa prometne kulture za najmlađe“ i ugostila osnovne škole: Sida Košutić Radoboj, Antuna Mihanovića Petrovsko, Đurmanec i Augusta Cesarca Krapina.

Učenici su prošli obuku o cestovnom prometu, prvoj pomoći i vatrogasnu radionicu.

Kratku školu prve pomoći održale su  djelatnice  Gradskog društva Crvenog križa Krapina kojeg su predstavljale Ksenija Jurinjak i Stela Munđar .