Gradsko društvo Crvenog križa Krapina je u skladu s Ugovorom o nabavi usluga provedbe verificiranog programa osposobljavanja zaposlenih žena u sklopu projekta Žene za Zagorje koji je sklopljen s Pučkim otvorenim učilištem Krapina, jučer, 23. rujna 2019. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Krapini započelo s provedbom programa osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, za žene koje rade u sklopu projekta kao radnice za pomoć u kući.

Projekt Žene za Zagorje UP.02.1.1.05.0135 je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., te se s programom osposobljavanja zaposlenih žena planira završiti do početka ljeta 2020.