Danas, 09.10.2019. ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Krapina Davor Šimunović, je u ime Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Krapina kao budući nositelj novog EU projekta potpisao s budućim partnerima, Općinom Budinščina, Općinom Konjščina i Općinom Hraščina Sporazum o partnerstvu za projekt „Gerontološki centar Zajezda“. Projektni prijedlog koji je u završnoj fazi pripreme je vrijedan više od 14,5 milijuna kuna, te se planira prijaviti 15.10.2019. odmah nakon termina početka zaprimanja elektroničkih projektnih prijava u sustavu eFondovi.

Projekt „Gerontološki centar Zajezda“ se prijavljuje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, a u sklopu projekta će se provesti rekonstrukcija zgrade bivše osnovne škole Zajezda, koja će se opremiti za pružanje širokog spektra socijalnih usluga za starije osobe, poglavito pomoći u kući, dnevnog boravka, savjetovanja, dostave gotovih obroka i posuđivanja pomagala.

U sporazumu o partnerstvu su svi partneri na projektu definirali obujam i modalitete partnerstva, odnosno svoje uloge i odgovornosti u provedbi projekta. Svi uključeni u pripremu i provedbu projekta se nadaju što uspješnoj provedbi ovog društveno veoma korisnog projekta, kako bi se u budućnosti što više podigla kvaliteta života svih starijih građana u istočnom dijelu Krapinsko-zagorske županije, ali i kako bi područje provedbe projekta gospodarski i društveno što više napredovalo kroz prijeko potrebno povećanje obujma i kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga za starije građane.