Članovi Hrvatske mreže socijalnih samoposluga kojem je i Gradsko društvo Crvenog križa Krapina član sastali su se jučer 17.10.2019. godine u Gradskom društvu Crvenog križa Sisak kako bi obilježili Svjetski dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. U 10.00 sati prisutni su posjetili Socijalnu samoposlugu Gradskog društva Crvenog križa Sisak na Gradskoj tržnici Caprag – Hrvatskog narodnog preporoda bb. gdje je bilo obraćanje za novinare. Nakon posjeta Socijalnoj trgovini održan je radni sastanak u Gradskom društvu Crvenog križa Sisak gdje je predstavljen Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje NN 91/2019. Na sastanku je pokrenuta inicijativa za izradu Pravilnika o doniranju higijenskih potrepština koja će biti upućena Ministarstvu zdravstva. Također se raspravljalo o sve većim potrebama ljudi za hranom i higijenskim potrepštinama , a isto tako i o  problemima s kojima se susreću posrednici hrane kako sa motiviranjem donatora, prikupljanjem,  čuvanjem i distribucijom donirane robe. Idući susret dogovoren ja u studenom ove godine u Vukovaru gdje će svaka od Socijalnih trgovina izdvojiti dio za Socijalnu samoposlugu Vukovar. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina predstavljao je ravnatelj Davor Šimunović.