U cilju zaštite najugroženijih skupina građana od bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID-19 (SARS—CoV-2) Gradsko društvo Crvenog križa Krapina poziva staračka i samačka domaćinstva koja nemaju bliskog člana obitelji, a potrebno im je osigurati osnovne životne potrebe (lijekove i hranu) da se jave na telefon broj 091/603-6667 u vremenu od 7 do 18 sati.