U proteklom tjednu usluge pomoć u kući i usluge projekta Žene za Zagorje smanjene su na dostavu namirnica, lijekova i plaćanje režija. Obiđeno je 165 korisnika, kojima su dostavljene potrebne namirnice i lijekovi. Uveden je SOS telefon 091/ 603-6667 za starije osobe i osobe sa invaliditetom koje su u potrebi za ovim vidom pomoći, a sve u cilju zaštite naših najranjivijih skupina za vrijeme trajanja ove krizne situacije.