Dana 6.5.2020. godine djelatnici GDCK Krapina sudjelovali su u grupi podrške vezano uz krizu COVID-19. Hrvatski Crveni križ organizirao je stručnu pomoć i potporu djelatnicima koji su sudjelovali u aktivnostima tijekom krize COVID-19. Grupu podrške održana je preko Skype platforme, a voditeljica grupe bila je psihologinja Marija Juzbašić. Djelatnici GDCK Krapina su dobili vrijeme u kojem su imali priliku iznijeti svoja iskustva i izazove s kojima su se susreli tijekom krize COVID-19, odnosno na koji način su se nosili s njima. Također, razgovaralo se i o načinima brige za sebe i vlastito mentalno i fizičko zdravlje, pošto je ono preduvjet bilo kakvih pomagačkih aktivnosti. Ovim putem djelatnici GDCK Krapina su pokazali su otvorenost i spremnost na dijeljenje svojih iskustva, kao i na unaprjeđivanje prakse djelovanja u kriznim situacijama.