Dana, 05. lipnja 2020. godine u Loboru je potpisano 20 ugovora financiranih nacionalnim i europskim sredstvima u iznosu većem od 33,9 milijuna kuna. Dodijeljena su i dva ugovora za unapređivanje strukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”. Radi se o projektu Gerontološki centar Zajezda, Gradskog društva Crvenog križa Krapina te o projektu „MI u zajednici“, Doma za odrasle osobe Lobor – grad.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina nositelj je projekta Gerontološki centar Zajezda čija je vrijednost 13.635.390,48 kn, a partneri na projektu su Općina Budinščina, Općina Hrašćina i Općina Konjščina. Ugovor je potpisao ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Krapina Davor Šimunović. Radi se o infrastrukturnom projektu izgradnje i adaptacije stare škole u Gerontološki centar gdje će ljudi starije životne dobi dobiti kvalitetne usluge: od dnevnog boravka, pomoći u kući do dostave toplih obroka. Važno je istaknuti da su projekt izradili Općina Budinščina i KRUTAK d.o.o., tvrtka specijalizirana za pripremu projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje iz Europskih fondova. Realizacija ovog bitnog projekta za rubni dio Krapinsko – zagorske županije ostvarit će se kroz naredne 2,5 godine.