U prostorima Pučkog otvorenog učilišta Krapina je dana 28. kolovoza 2020. godine održana završna konferencija projekta Jednake budućnosti svima – za bolju budućnost Hrvatskog zagorja čiji je nositelj Gradskog društvo Crvenog križa Krapina. Završnoj konferenciji su, uz nositelja projekta i projektne partnere, prisustvovali i predstavnici dugih važnih suradnika na projektu, a to centri za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina, Pučko otvoreno učilište Krapina, Grad Krapina i drugi.

 

Cilj završne konferencije bio je prikazati provedbu projekta u cijelosti, analizirati provedene aktivnosti i ostvarene rezultate. Kroz projektne aktivnosti prošlo je ukupno 118 sudionika, od toga 31 je bio uključen u projektnu aktivnost formalnog obrazovanja po završetku kojeg su osobe stekle javnu ispravu o završenom osposobljavanju. U aktivnostima neformalnog obrazovanja sudjelovalo je ukupno 50 dugotrajno nezaposlenih osoba, dok je u aktivnosti socijalnog mentorstva kontinuirano bilo uključeno 10 korisnika.

Kroz projekt su i stručnjaci koji rade s nezaposlenima, njih 37,  imali priliku unapređivati svoja znanja i vještine za rad s pripadnicima marginaliziranih skupina, posebno dugotrajno nezaposlenim osobama.

Zaključak konferencije jest kako je riječ o hvalevrijednom projektu koji je uspio pažnju stručnjaka i javnosti dodatno usmjeriti na pripadnike marginaliziranih skupina. Ujedno, istaknulo se kako je nužno kod provođenja ovakvih projekta postavljati realne i dostižne ciljeve te kako se krajnjim uspjehom ne bi trebalo smatrati samo to da je nezaposlena osoba uspjela pronaći zaposlenje, već i to da je osoba, koja je dugi niz godina nezaposlena, uspjela napraviti pozitivne pomake u vlastitim životnim okolnostima i aktivnije se uključiti u vlastiti život i život zajednice u kojoj se nalazi, što se u ovom projektu svakako postiglo.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina će nastaviti s provođenjem sličnih projekta te će i dalje aktivno sudjelovati u radu s društveno osjetljivim skupinama.