24. studenog 2020. godine, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina je ustupilo na revers 2 šatora za potrebe drive-in testiranja na koronavirus, Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana“ u Zaboku gdje su već postavljena 2 šatora ispred ulaza za potrebe obavljanja trijaže pacijenata. Osim toga u Krapinsko – zagorskoj županiji šatori su postavljeni i ispred Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Doma zdravlja u Zaboku i Mariji Bistrici, te ispred Doma za odrasle osobe Lobor-grad u Loboru.